În Acest Articol:

Gestionarea administrativă a unei co-proprietăți este o sarcină a mandatarului. Sarcinile sunt numeroase și necesită o bună cunoaștere a reglementărilor legale în vigoare. Actualizați cu privire la atribuțiile mandatarului de coproprietate în ceea ce privește gestiunea administrativă.

Conservarea clădirii

Prima misiune a mandatarului este de a asigura administrarea administrativă a unui condominiu și pentru a vă asigura că clădirea este bine întreținută. Mai mult decât atât, mandatarul este obligat să țină la curent cartea de întreținere în care lucrările efectuate sunt finalizate.

Confruntat cu o situație de urgență, mandatarul poate (trebuie) să ia o decizie și să ordone lucrările necesare pentru păstrarea clădirii. Cu toate acestea, el trebuie să convoace imediat coproprietarii o întâlnire extraordinară pentru a ratifica deciziile și pentru a vota munca necesară. În anumite condiții, mandatarul de coproprietate poate solicita o provizionare corespunzătoare unui anumit procent din estimarea lucrării.

Administrarea condominii

În acest domeniu, mandatarul îndeplinește diverse misiuni la fel de importante ca și celelalte.

  • La nivel de secretariat

Funcționarul deține un ziar al co-proprietarilor cu detalii specifice, cum ar fi starea civilă, datele de contact și repartizarea loturilor pe care le dețin. Păstrează toate arhivele privind co-proprietatea. Aceste arhive pot fi puse în mâinile unui furnizor specializat, după acordul coproprietarilor.

De asemenea, mandatarul trebuie programați un aviz al adunării generale cel puțin o dată pe an (Decretul nr. 67-223 din 17 martie 1967, articolul 7). În acest scop, el pregătește ordinea de zi prin listarea punctelor importante.

  • Respectarea regulilor de co-proprietate

Mandatul este garantul aplicarea reglementărilor privind coproprietatea la nivelul condițiilor de utilizare a părților private și a părților comune. El se asigură că regulamentele sunt respectate cu scrupulozitate de toți cei în cauză. Acest lucru este esențial pentru ca viața comunității să fie posibilă și pașnică.

  • La nivel de comunicare

În urma întâlnirilor, mandatarul se asigură că deciziile sunt puse în aplicare. De asemenea, trebuie să informeze ocupanții clădirilor cu privire la deciziile luate prin scrisoare recomandată.

Comunicarea cu coproprietarii poate fi făcută prin e-mail, cu condiția să fi dat acordul scris.

  • La nivelul legal

Administratorul de coproprietate este reprezentantul sindicatului de coproprietari ai justiției.

Este responsabilitatea sa să procedeze la înregistrarea coproprietății în registrul de înregistrare. Este, de asemenea, responsabilitatea lui de a încheia o asigurare colectivă de răspundere pentru a acoperi riscurile de deteriorare sau deteriorare a clădirii (incendii, dezastre naturale, daune produse de apă etc.).


Instrucțiuni Video,: