În Acest Articol:

Atunci când o coproprietate întâmpină astfel de dificultăți încât nu mai poate găsi o soluție în sine, există un instrument de ajutor: planul de rezervă. Acest sistem pus în aplicare de autoritățile publice în 1996 face posibilă acordarea de ajutoare de urgență adaptate condominii, găsirea de soluții și remedierea situației.

Profilurile tipice implicate

Condominium-urile se confruntă uneori cu probleme de gestionare care pot pune în pericol clădirea. Pentru a evita situațiile dezastruoase și de amploare, statul a ales să facă acest lucru la planul de rezervă, una asistență financiară și logistică pentru a sparge blocajul.

Principalele surse de disfuncționalitate în condominiu sunt adesea rezultatul unor probleme financiare sau deteriorarea structurilor care pun rezidenții în pericol. Există, de asemenea, cazuri la fel de diverse, cum ar fi taxele majore neplătite, problemele insalubrității, gestionarea inadecvată, datoriile, riscurile de securitate, situațiile care duc la reduceri de apă sau încălzire...

Obiectivele planului de rezervă al unui condominiu

Scopul planului de salvgardare este de a prelua diferitele probleme ale co-proprietății și de a coordona diferitele acțiuni. În acest scop, se stabilesc măsurile luate în comun între părțile interesate ale puterii publice și actorilor co-proprietății. O plimbare cu mașina este definit cu un program de intervenții, un plan de finanțare, modele de evaluare și monitorizarea proiectelor la sfârșitul asistenței.

Domeniile de acțiune se pot referi la situația juridică, administrarea și administrarea coproprietății, restaurarea zonelor comune sau a locuințelor (locuințe nesănătoase), restaurarea serviciilor esențiale (încălzire, electricitate, apă, lift... ), sprijin pentru persoanele aflate în dificultate (ajutor cu proceduri, relocare...), efectuarea lucrărilor de urgență...

Plan de rezervă pentru un apartament: pașii

Cererea pentru un plan de rezervă poate veni de la Primăria, asociații având o participație la reabilitarea unei co-proprietăți (locuitori, co-proprietari, rezidenți...),„EPCI (stabilirea publică a cooperării intercomunale), dar și direct a prefectului al departamentului. De asemenea, acesta din urmă este responsabil cu validarea, formarea unei comisii și urmărirea planului de rezervă.

Misiunea Comisiei este de a stabili un diagnostic, de a constitui planul de salvgardare și de al prezenta pentru aprobare diferitelor părți interesate (prefect, primar, președinte al EPCI, președinte al Consiliului general) pentru a deblocarea ajutorului public. După ce este informat, mandatarul co-proprietar depune proiectul la votul adunării generale. Dacă proiectul nu este adoptat, un judecător poate fi confiscat pentru a numi un administrator provizoriu. Dacă proiectul este adoptat, este responsabil de un coordonator desemnat de autoritățile publice realizează executarea planului de conservare a coproprietății.


Instrucțiuni Video,: Savings and Loan Crisis: Explained, Summary, Timeline, Bailout, Finance, Cost, History