În Acest Articol:

Regulamentul privind coproprietatea este un document contractual obligatoriu în cadrul unei co-proprietăți. Articolele enunțate în regulamentele privind coproprietatea definesc drepturile și obligațiile tuturor persoanelor care locuiesc în clădire, coproprietari și chiriași.

Conținutul regulamentelor privind coproprietatea

Scopul legii de co-proprietate este de a să definească regulile de "a trăi bine împreună" prin formularea principiilor de funcționare în cadrul co-proprietății.

Regulile privind co-proprietatea conțin mai multe informații care pot fi grupate în 3 puncte principale:

  • condițiile de bucurie ale unităților: se impune programarea lucrărilor, interzicerea spânzării rufelor la fereastră, instalarea sau nu a unei paranteze pe fațada clădirii...
  • condițiile de utilizare a zonelor comune: permisiunea sau interdicția de a lăsa o bicicletă în hol, detalii privind orele de funcționare a piscinei în reședința...
  • alocarea cheltuielilor și metoda de calcul pentru stabilirea acțiunilor fiecărui coproprietar (declarația descriptivă poate fi indicată în regulile de coproprietate sau anexată într-un document separat)

Trebuie să știți că și chiriașul este să respecte regulile de co-proprietate. Proprietarul sau agenția imobiliară care administrează proprietatea de închiriat are obligația de a transmite acest document locatarului.

Modificarea regulamentelor privind coproprietatea

Modificarea regulilor de co-proprietate este posibilă cu condiția ca decizia să fie votată în cadrul adunării generale. Procedurile de votare diferă în funcție de tipul schimbării.

  • Zone comune

Modificările privind folosirea, utilizarea și administrarea părților comune trebuie votate de majoritatea membrilor sindicatului de co-proprietari, reprezentând cel puțin 2/3 din voturi.

  • Părțile private

Atunci când modificarea se referă la unități sau o schimbare de destinație, este necesar să se obțină majoritatea absolută. Această modificare poate conduce la un nou calcul la nivelul distribuirii cheltuielilor și a redevențelor asociatului în cauză. De exemplu, dacă un coproprietar transformă o parte din apartamentul său într-un cabinet medical, taxele pentru ascensor pot fi revizuite în sus, deoarece, desigur, pacienții acestui profesionist vor folosi ascensorul clădirii.

Regulamentul privind condominiumul: obligațiile mandatarului

Administratorul de condominiu trebuie să se asigure că toți locuitorii clădirii (coproprietari și locatari) respectă regulile de co-proprietate. În caz de încălcare a legii, mandatarul are posibilitatea de a anunța infractorul și instanța poate fi confiscată. Pe de altă parte, toate modificările aduse dreptului de coproprietate trebuie publicate în fișierul imobiliar al Oficiului pentru credite ipotecare, prin mijloace notariale.


Instrucțiuni Video,: Kebabs, Sake Bombs, and Space Rock: Chef's Night Out with Rita’s