În Acest Articol:

Garanția riscurilor de închiriere (GRL) este rezervată proprietarilor de locuințe destinate închirierii. Acestea le acoperă împotriva principalelor riscuri legate de acestea din urmă. Cum funcționează și în ce condiții? Care sunt riscurile acoperite?

Condiții de eligibilitate

GRL plătește riscul chiriei neachitate, incluzând taxe, degradări de închiriere pe întreaga durată a contractului de închiriere, precum și costurile procedurilor în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către chiriaș.

Acoperă locuințele care sunt închiriat gol sau mobilatîn parcul privat, situat în Franța. Trebuie să fie ocupate ca reședință principală. În cele din urmă, chiria lunară trebuie să fie mai mică sau egală cu 2.000 €, la data subscrierii contractului de leasing. Ceea ce înseamnă că nu acoperă subcontractele și contractele de leasing comercial, rural sau profesional
Pentru a beneficia de LRG, chiria nu trebuie să depășească 50% din venitul chiriașului. Este responsabilitatea proprietarului de a verifica aceste date utilizând documentele justificative furnizate de acesta. El trebuie apoi să le transmită asigurătorului. În cazul în care chiriașul ocupă deja sediul, contractul de închiriere trebuie să fie de cel puțin 6 luni și nu trebuie să existe 2 luni de chirie neplătită în cursul anului.

Să știi: în cazul abonament la GRL, nu se poate solicita nici o garanție din partea chiriașului, inclusiv studenților și ucenicilor. În general, contribuția este de 2% și 2,5% din chiria anuală, inclusiv taxele și tarifele. Și bonusurile sunt deductibile fiscale.

Compensare în funcție de prejudiciul cauzat.

În cazul chiriei neplătite timp de 2 luni, repartizată pe un an, mai puțin subvențiile pentru locuință plătite locatorului, plafonul este: 2000€.

În caz de daune cauzate de chiriaș, remarcat în timpul reluării locuințelor, plafonul este de 7700 €, pe revendicare, pentru închirierea unei locuințe goale și 3500 € pentru un mobilat. Aceasta după o deductibilă, echivalentă cu suma depunerii.

În cazul costurilor de litigiu, care includ suma chiriei neplătite, rambursarea taxelor de daune și de expulzare (executor judecătoresc), plafonul este de 70 000 EUR până la plecarea locatarului. Proprietarul trebuie să se adreseze asigurătorului său, care îl despăgubește în mod direct, fără a fi nevoit să plătească costuri de procedură...


Instrucțiuni Video,: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy