În Acest Articol:

În cazul în care este posibilă contestarea reglementărilor privind coproprietatea clădirii, acțiunea în justiție nu poate fi adusă decât în ​​anumite condiții. Clauze discutabile, instanța în cauză... informații utile pentru a găsi în acest articol.

Este posibilă contestarea unei reguli condo?

Regulamentul privind co-proprietatea este un document contractual obligatoriu pe care orice coproprietar al clădirii este de acord să îl respecte. Acesta stabilește regulile de funcționare a proprietății și dictează drepturile și obligațiile fiecăruia.

Cu toate acestea, regulamentul respectiv poate face obiectul unuia sau mai multor litigii, în cazul în care acesta prezintă clauze contrare legii. De fapt, un regulament privind co-proprietatea nu poate include, în niciun caz, dispoziții contrare textelor juridice (care rămân predominante).

Orice coproprietar are, prin urmare un drept de a contesta. Aici trebuie să apeleze la un profesionist prin care să se adreseze instanței responsabile de acest tip de caz.

Clauzele din legea co-proprietății care pot fi contestate:

  • clauze contrare ordinea publică sau moralitatea
  • clauze care impun restricții nejustificate dreptului de proprietate
  • clauze care nu respectă standardele care reglementează co-proprietatea.

Rezultatul potențial: la sfârșitul cazului, rescrierea lor poate fi impusă.

În practică, cum să contestați o regulă de condo?

O primă soluție este oferită coproprietarului care dorește să conteste conținutul regulamentelor privind coproprietatea. El poate să aducă problema pe ordinea de zi a unei adunări generale, care apoi deschide chestiunea la un vot care ar putea duce la eliminarea clauzei în litigiu.

Dar implicarea justiției devine inevitabilă în cazul rezistenței majorității coproprietarilor.

  • Avem nevoie de serviciile unui profesionist?

Coproprietarul de la originea litigiului trebuie să solicite în mod imperativ un avocat, singurul competent în materie.

  • Cine este responsabil de costurile juridice?

Coproprietarul responsabil pentru acțiune este responsabil pentru plata taxelor judiciare.

  • Care este termenul limită pentru aducerea acestui tip de acțiune?

Orice proces care se referă la proprietate poate fi adus în termen de treizeci de ani.

  • Înainte de care instanță se va aduce cauza?

Instanța competentă aici este Înalta Curte a locului de situație al clădirii.


Instrucțiuni Video,: VLOGUMENTARY