În Acest Articol:

Orice coproprietate este expusă unor riscuri diferite împotriva cărora este important să se acopere prin subscrierea la un contract de asigurare adecvat. Această misiune este responsabilitatea mandatarului de coproprietate care acționează în calitate de agent în numele coproprietarilor. Iată un punct referitor la importanța asigurării condominiumului...

Asigurarea pentru acoperirea pagubelor la clădire

Scopul unei asigurări de condominiu este de a acoperi diverse daune cum ar fi focul, fulgerul, explozia, daunele provocate de apă, furtuna, zăpada care invadează acoperisul, grindina, un dezastru natural și tehnologic, un furt sau o sticlă spartă.

Companiile de asigurări de tip condominium oferă în general plata onorariilor unui profesionist licențiat mandatat de asigurat. Asigurarea acoperă diverse servicii, cum ar fi cheltuielile de excavare, costurile unei căutări de scurgere a apei și repararea daunelor electrice. Gradul de acoperire depinde, desigur, de tipul de asigurare care a fost încheiată și de clauzele stipulate în contract. În general, numai zonele comune sunt acoperite de asigurare. Dar unii contracte de asigurare multi-risc Cu toate acestea, intenționează să acopere anumite zone private.

Răspunderea civilă a condominii

Răspunderea civilă este suportată pentru a acoperi daunele suferite de terți în anumite cazuri. Acesta este cazul când clădirile au cauzat daune altora. Acesta poate fi, de exemplu, căderea unei plăci care a rănit un trecător, un chiriaș care a alunecat pe scări uzate... Rețineți că diferitele echipamente interioare sau exterioare legate de clădire trebuie să fie stipulate în contract asigurare (gard, antena, lift, gradina...). Răspunderea terților este de asemenea suportată dacă angajații clădirii sunt răspunzători pentru daunele cauzate altor persoane.

Protecția juridică a coproprietății

printre asigurarea esențială pentru condominiumsgăsim, de asemenea, asigurarea juridică de protecție, care devine indispensabilă în protecția drepturilor de coproprietate. Această protecție juridică asigură faptul că drepturile de proprietate și clauzele unui contract de întreținere, de exemplu, sunt bine respectate. De asemenea, este folosit pentru a apăra co-proprietatea în instanță, știind că aceasta poate fi o răspundere civilă sau penală.

Pentru a concura cu companiile de asigurări, este important ca mandatarul de condominiu, fie profesionist, fie voluntar, să prezinte mai multe cotații pentru contractele de asigurare. Aceste estimări vor fi supuse la vot consiliului de co-proprietate pentru aprobare înainte de abonament. Multe companii de asigurări oferă un contract de asigurare a proprietății adaptat managementului unei clădiri, cu servicii și beneficii extinse.


Instrucțiuni Video,: ASIGURARI LOCUINTE