În Acest Articol:

O chirie neplătită plasează un proprietar într-o poziție foarte delicată. Prin urmare, este esențial să găsim o soluție cât mai curând posibil, înainte ca situația să se înrăutățească. La început, este mai bine să găsiți un acord amiabil. Dar dacă acest prim pas nu merge, trebuie să facem o renaștere (sau mai mult), cazul poate fi în cele din urmă adus în fața instanței. Cum se face recuperarea în cazul chiriei neplătite?

Plata chiriei: o taxă

În primul rând, trebuie să ne amintim că are loc chiriașul obligația de a plăti chiria și a diferitelor sarcini care îi revin în ceea ce privește termenii contractului de închiriere. În general, plata se face la începutul fiecărei perioade, cel mai des la începutul lunii. În cazul în care chiriașul nu plătește, proprietarul are dreptul să acționeze. În cazul în care situația persistă, este posibil chiar și rezilierea contractului de închiriere. Cu toate acestea, există câțiva pași de urmat în prealabil...

Primul pas: recuperarea amiabilă

La început, proprietarul se angajează o recuperare amiabilă. Această acțiune se poate face prin telefon, prin e-mail sau prin trimiterea unei scrisori simple sau recomandate A / R. Obiectivul este apoi să cerem explicații, dar și mai ales să găsim împreună o soluție pentru recuperarea neplății. Deciziile diferite pot fi luate în contextul unei recuperări a chiriei neplătite: eșalonarea plății, convocarea garanției, încetarea contractului de leasing...

În cazul în care ambele părți ajung la un acord, termenii acordului vor fi atent înregistrați în scris, documentul care va fi semnat și datat de locator și chiriaș.

O altă soluție: Comisia de conciliere a departamentelor (CDC)

Această Comisie este implicată în toate litigiile privind proprietarii / locatarii. Rolul conciliatorului justiției este de a încerca să medieze între cele două părți înainte de a lansa o procedură judiciară. Coordonatele CDC se află la prefectura departamentului dvs. Această soluție permite adesea găsirea unui acord amiabil și a soluționării litigiului.

Al doilea pas: aviz oficial

În cazul în care mai multe mementouri amiabile se dovedesc a fi nereușite, proprietarul poate (trebuie) să trimită o scrisoare de punere în întârziere locatarului său pentru a le reaminti locatarului de datoria sa de a plăti chiria neremunerată. Acesta este un pas inevitabil, înainte de a aduce eventualul la justiție.

Uneori arenda prevede o clauză de reziliere a dreptului la contract în cazul în care locatarul nu își îndeplinește obligațiile (în acest caz plata chiriei). Proprietarul poate cere unui executor judecătoresc să trimită o "comandă de plată" locatarului la vina. Chiriașul are o perioadă de două luni pentru a reacționa. În acest caz, proprietarul poate solicita judecătorului o procedură sumară. Contractul de închiriere poate fi reziliat și chiriașul evacuat.

Ce trebuie să faceți în timpul pauzei de iarnă?

În conformitate cu articolul L613-3 din Codul construcțiilor și locuințelor și cu articolul L412-6 din Codul de proceduri civile, pauza de iarnă are loc în fiecare an 1 noiembrie până la 15 martie sau 31 martie din anul următor.

În această perioadă, chiriașul este protejat și proprietarul nu are dreptul să-l evacueze. Dar această măsură nu împiedică locatorul să continue să îndeplinească procedurile administrative.


Instrucțiuni Video,: