În Acest Articol:

Pentru administrarea, administrarea și întreținerea condominilor mari pot consta din uniuni secundare care se ocupă în mod specific cu una sau mai multe clădiri. Înapoi pe abilitățile și organizarea lor.

În ce context poate fi formată o uniune secundară?

Condominiumurile mari, care sunt compuse din mai multe clădiri, separate separat unul de celălalt (fundații și / sau pereți despărțiți), pot avea o uniune principală și una sau mai multe uniuni secundare. Decizia de creare a unuia sau mai multor sindicate secundare este luată la o adunare generală de coproprietate cu majoritatea absolută a așa-numitului articol 25 din legea din 10 iulie 1965. Notă: membrii coproprietății în cauză pot decide să constituie un consiliu de sindicat curat sau să păstreze acest consiliu general de sindicat.

Formarea acestei uniuni secundare trebuie să fie publicată în dosarul imobiliar și trebuie notificată în regulamentele privind coproprietatea.

Organizarea și funcționarea uniunii secundare

Funcționarea și organizarea uniunii secundare sunt determinate de reglementările privind coproprietatea. Dacă nu, membrii uniunii înșiși își stabilesc organizația în conformitate cu Legea din 10 iulie 1965. Cu toate acestea, funcționarea și organizarea unei uniuni secundare sunt, în general, similare cu funcționarea și organizarea. a unei uniuni principale.

Adunarea generală a unei uniuni secundare operează în același mod ca întâlnirile generale și excepționale ale principalei uniuni. Diferența este că sunt invitați doar coproprietarii clădirilor în cauză.

Care sunt competențele uniunii secundare?

Principala misiune a uniunii secundare este de a asigura gestionarea, administrarea și întreținerea clădirilor în cauză. Prin urmare, rolul său este vizat. Ca entitate juridică, uniunea secundară are, de asemenea, propriile taxe de conducere și buget (comisioane de sindicat, costuri GA, cheltuieli de funcționare etc.). În acest sens, uniunea secundară are propriile conturi.

Sindicatul secundar poate decide, fără autorizarea prealabilă a principalei uniuni, toate lucrările de îmbunătățire care privesc interiorul clădirii sale sau clădirile în cauză. În ceea ce privește exteriorul clădirii sau clădirile în cauză, deciziile nu ar trebui să încalce pur și simplu drepturile altor coproprietari.


Instrucțiuni Video,: Sindicatul grefierilor, reacție bombă în scandalul Toader - Lazăr