În Acest Articol:

VMC cu debit dublu constă din două sisteme de conducte conectate la un schimbător de căldură. O rețea extrage aerul vechi, iar celălalt suflă aer proaspăt.

Diagrama unui VMC cu dublu flux

Cele două fluxuri de aer trec neamestecate într-un schimbător de căldură care recuperează căldura de la aerul evacuat pentru încălzirea aerului de intrare.
Acest sistem reduce costurile de încălzire cu aproape 15%.
Mai scumpe pentru a cumpăra, VMC cu debit dublu este amortizat în două sezoane de încălzire.
Cum să solicitați un VMC cu flux dublu: articolul nostru.

VMC dublu și geotermale

Un CMV cu flux dublu poate fi conectat la un puț geotermic (fântâni canadiene și provence).
Fântâna geotermală constă dintr-o rețea de canale îngropate care se deschid la un capăt la exterior și legată de cealaltă față de noua intrare de aer a VMC.
Prin urmare, sistemul folosește în mod gratuit energia din pământ pentru preîncălzirea aerului proaspăt în timpul iernii și răcirea acestuia în timpul verii, economisind astfel o mulțime de bani.


Instrucțiuni Video,: