În Acest Articol:

Canalul de vizitare acoperă toate tranzacțiile legate de instalarea și întreținerea fumurilor. Profesioniștii din acest sector sunt numiți "fumitiști", iar misiunile acestor specialiști implicați în domeniul combaterii fumatului și evacuării sunt supuși unei proceduri riguroase de reglementare.

Lucrul de umor

Lucrul de umor

Ce este humbugul?

Lucrările de construcție includ multe sarcini, cum ar fi instalarea sau reabilitarea unei conducte și verificarea și controlul unui coș de fum. Acești specialiști intervin în zidărie, crearea bazelor care susțin boilerele, instalarea plăcilor speciale sau izolarea țevilor în scopul pentru a evita pierderile de căldură și riscul de incendiu sau otrăvire.

Fumatorii stabilesc diagnosticarea unui coș de fum înainte de a fi reutilizat. Ele pot, de asemenea, să efectueze modificările necesare pentru a se asigura că o coș de fum corespunde standardelor în vigoare. În plus, trebuie menționate operațiile inevitabile (chiar obligatorii) care sunt menținerea și curățarea coșului de fum. În acest stadiu ar trebui să se sublinieze că treaba măturătoare trebuie să se disocieze de cea a unui fumarist care are abilități și particularități profesionale diferite.

O profesie supusă unor standarde specifice

Profesioniștii din fumisterie trebuie îndeplinesc standardele riguros definite în cadrul misiunilor lor. Datorită atribuțiilor și abilităților lor, pot (trebuie) să fie recrutați pentru a menține o coș de fum. În plus față de munca de fumiture, ele oferă, de asemenea, sfaturi valoroase pentru clienții lor.

Oricare ar fi sarcina încredințată unui specialist în humbug, trebuie să respecte legislația și standardele în vigoare, și mai ales standardul NF DTU 24.1. Acest document stabilește regulile de referință care trebuie respectate pentru instalarea și controlul gazelor arse. Toate instalațiile legate direct sau indirect de utilizarea unui echipament de fum (coș de fum, inserție, boiler...) trebuie să respecte cu strictețe cerințele din prezentul standard. În cazul în care este o conductă metalică, sună standardele EN 12391 care intră în vigoare.

Închiriați un specialist în fumigație

Profesionistul în fum poate fi solicitat de un individ, dar și de o comunitate. Ar putea fi crearea unui șemineu, îmbunătățirea, renovarea sau întreținerea unui coș de fum. Este esențial să solicitați unui specialist în domeniul răcitorului de lichid să garanteze siguranța utilizatorilor. Solicitarea acestui profesionist contribuie, de asemenea, la optimizarea echipamentelor și, prin urmare, la o economie în utilizarea combustibililor.


Instrucțiuni Video,: Pacienţii se vând ca la piaţă! Au grijă medicii de lucrul ăsta